Kdo může založit Účet pro děti?

Účet může dítěti založit zákonný zástupce.