Kde najdu poplatky za nákup, prodej a případnou výměnu podílových listů?

Ty můžete nalézt na Investičním centru ČS vždy pod konkrétním produktem. Přehledný ceník je také na této stránce. Otevřené podílové fondy v ČS výstupní poplatek nemají. Pokud děláte výměnu mezi fondy EAM, poplatek je počítán jako rozdíl aktuálních poplatků obou fondů. Při pravidelném investování získáváte slevu.