Kde najdu informaci, komu jsem udělil souhlas s poskytnutím údajů a kde jsem se přihlásil?

Souhlas s používáním Bankovní IDentity pro ověření u veřejné správy a třetích stran můžete pravidelně kontrolovat a kdykoliv odvolat v internetovém bankovnictví v aplikaci Správa třetích stran. Odkaz na aplikaci Správa třetích stran naleznete v horním menu internetového bankovnictví pod ikonou Nastavení. Do aplikace Správa třetích stran má přístup pouze klient. Bankéř nemá oprávnění za klienta činit jakékoliv úkony v této aplikaci.

Souhlas s předáváním údajů u třetí strany udělujete na dobu jednoho roku, poté je nutné souhlas opět udělit znovu přihlášením u třetí strany. Tento souhlas umožní třetí straně automaticky aktualizovat předané údaje v případě, že dojde k jejich změně v základních registrech aniž byste museli o tom třetí stranu informovat, nebo data manuálně aktualizovat.

V aplikaci Správa IDentity můžete jednoduše spravovat vaše přihlašovací údaje a bezpečnostní metody. Můžete zde také kontrolovat, kdy a kde došlo k využití vaší Bankovní IDentity.