Jsem pojištěn(a) pro případ, když někoho zraním nebo něco rozbiju?

Ano, součástí pojištění je i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě (na zdraví, životě nebo věci poškozením, zničením nebo ztrátou) vzniklou při cestě a pobytu v zahraničí.