Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Je při výměně mezi podílovými fondy aplikována stejná cena za obstarání jako při nákupu, když se jedná o prodej jednoho a nákup druhého fondu?

Ne. Při výměně, a to jak jednorázové, tak pravidelné platí, že cena za obstarání je vypočtena z rozdílu cen za obstarání nákupu. Při výměně podílových listů z fondu s nižší cenou za obstarání (poplatkem při nákupu) do fondu s vyšší cenou za obstarání (poplatkem při nákupu) je aplikován rozdíl těchto cen. Do podílového fondu s nižší cenou za obstarání je pak nákup cílového fondu zdarma.

Načítání aplikace