Je při výměně mezi podílovými fondy aplikována stejná cena za obstarání jako při nákupu, když se jedná o prodej jednoho a nákup druhého fondu?