Je pravda, že pojistné plnění se vyplácí až po 60 dnech pracovní neschopnosti/ztráty zaměstnání?

Ano, bude-li vaše pracovní neschopnost/ztráta zaměstnání trvat déle než 60 dnů a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, bude pojišťovna hradit částky ve výši pravidelných úvěrových splátek na vámi zvolený účet po dobu trvání pracovní neschopnosti, a to poprvé za měsíc, ve kterém budete 60. den v pracovní neschopnosti, pokud splatnost této splátky úvěru spadá do doby trvání pracovní neschopnosti.

Načítání aplikace