Je pravda, že pojistné plnění se vyplácí až po 60 dnech pracovní neschopnosti/ztráty zaměstnání?

Načítání aplikace