Je potřeba platit každý měsíc stejnou pojistnou částku?

Sjednanou výši pojistného platíte pravidelně podle zvolené frekvence placení. Kromě toho můžete při založení nebo kdykoliv v průběhu pojištění vkládat na účet libovolné částky.