Jakým kurzem se operace přepočítávají?

Pokud nemáte dostatek prostředků na účtu v cizí měně při platbě v zahraničí, použije se pro přepočet kurz deviza prodej na CZK účtu a deviza nákup na účtu v cizí měně.

Nemáte-li dostatek prostředků na CZK účtu a využíváte peněžní prostředky z účtu v cizí měně, pak se použije pro přepočet kurz deviza nákup na CZK účtu a deviza prodej na účtu v cizí měně.