Jaký je rozdíl mezi výnosem, který vidím v grafu pod portfoliem za aktuální rok, a který je ve výpisu Přehled portfolia jako „Výnos za poslední rok“? Pokaždé je zobrazeno jiné číslo.

George pracuje pro potřeby výpočtu výnosu s posledními třemi kalendářními roky a pro rok aktuální s ukončenými kalendářními kvartály.
V Georgi je pro aktuální kalendářní rok vždy zobrazen výnos portfolia k poslednímu ukončenému kvartálu takto:

1. 1. až 31. 3. aktuálního roku:
Je zobrazen prázdný sloupec, výnos za toto období se zobrazí cca pátý kalendářní den po konci kvartálu, tedy okolo 5.dubna.

1. 1. až 30. 6. aktuálního roku:
Je zobrazen výnos za 1. kvartál, výnos za oba kvartály se zobrazí cca pátý kalendářní den po konci druhého kvartálu, tedy okolo 5. července.

1. 1. až 30. 9. aktuálního roku:
Je zobrazen výnos za 1. a 2. kvartál, výnos za všechny tři kvartály se zobrazí cca pátý kalendářní den po konci třetího kvartálu, tedy okolo 5. října.

1. 1. až 31. 12. aktuálního roku:
Je zobrazen cca pátý kalendářní den po konci roku výnos za právě ukončený kalendářní rok + přibude nový prázdný sloupec pro nový kalendářní rok.
 
Ve výpisu „Přehled portfolia“, který si můžete v Georgi stáhnout ve formátu PDF, uvidíte hodnotu „ Výnos za poslední rok“, tj. vždy klouzavých 12 měsíců zpětně od data pořízení/vygenerování výpisu. Nejkratší interval generování Přehledu portfolia je „měsíčně“. Příklad: Výpis „Přehled portfolia“ s měsíční frekvencí stažený z  George dne 13. 7. 2018 bude se stavy ke dni 30. 6. 2018 a „Výnos za poslední rok“ bude tak spočítán za období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018, tedy za posledních klouzavých 12 měsíců.