Jaký je minimální a maximální počet členů skupiny?

Skupina musí mít nejméně 10 členů. Jeden člen skupiny musí být šéf skupiny (tj. ten, kdo skupinu založí a spravuje) a jeden člen skupiny musí být pedagog školy, kterou skupina reprezentuje.