Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Podmínky a dokumenty k žádosti o hypotéku

 • Minimální věk 18 let.
 • Doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud si hypotéku vyřizujete společně s partnerem, doklady musí doložit i spoludlužník.
 • Potvrzení o příjmu nebo daňové přiznání.
 • Kupní smlouva k nemovitosti, smlouva o smlouvě budoucí, rozhodnutí o dědictví, případně další dokumenty.
 • Odhad hodnoty zastavované nemovitosti.
 • Snímek katastrální mapy nebo geometrický plán (u výstavby nových rodinných domů).
 • Banka si může vyžádat i další dokumenty. Liší se podle účelu úvěru i způsobu zajištění.

Doklady prokazující bonitu klienta a spoludlužníka:

 • u zaměstnanců – potvrzení o příjmu žadatele a spoludlužníků (včetně jejich manželů), pokud vám chodí výplata na bankovní účet u České spořitelny, příjmy dokládat nemusíte.
 • u podnikatelů – daňové přiznání s potvrzením o uhrazení daně za poslední dva roky,
 • jiné doklady o příjmech např. nájemní smlouvy k doložení příjmů z nájemného apod.

Doklady k zastavované nemovitosti (nemusí se jednat o pořizovanou nemovitost):

 • odhad hodnoty zastavované nemovitosti (odhad ceny bytu pro vás můžeme zajistit také přímo na pobočce pomocí on-line ocenění nemovitosti),
 • nabývací titul – např. kupní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě kupní, budoucí darovací smlouva, restituční smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.,
 • pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost,
 • snímek katastrální mapy, příp. geometrický plán (pouze u výstavby nových rodinných domů).

TIP: Víte, že list vlastnictví můžete získat jednoduše online na stránkách katastru nemovitostí? Stačí se přihlásit pomocí své Bankovní IDentity.

Načítání aplikace