Jaké doklady potřebuji pro vyřízení hypotéky?

Dokumenty potřebné k vyřízení hypotéky s vámi projde náš hypoteční specialista. Liší se podle účelu úvěru, způsobu zajištění a osoby žadatele. Dalšími doklady pak prokážete schopnost úvěr dlouhodobě splácet.

Doklady prokazující bonitu klienta a spoludlužníka:

• u zaměstnanců – potvrzení o příjmu žadatele a spoludlužníků (včetně jejich manželů),

• u podnikatelů – daňové přiznání s potvrzením o zaplacení daně za poslední dva roky,

• jiné doklady o příjmech např. nájemní smlouvy k doložení příjmů z nájemného apod. Doklady k zastavované nemovitosti (nemusí se jednat o pořizovanou nemovitost),

• odhad hodnoty zastavované nemovitosti (odhad ceny bytu pro vás můžeme zajistit také přímo na pobočce pomocí on-line ocenění nemovitosti),

• nabývací titul – např. kupní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě kupní, budoucí darovací smlouva, restituční smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.,

• pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost,

• snímek katastrální mapy, příp. geometrický plán (pouze u výstavby nových rodinných domů).