Jaké bankovní účty mohu používat pro obchodování s podílovými fondy v George?

Investování je úzce spjato s finančními toky, například při nákupu fondu se automaticky generují jednorázové či pravidelné příkazy k úhradě, i proto je pro obchody s cennými papíry (nákup i prodej) vyžadován bankovní účet vedený v České spořitelně se shodným majitelem. Tento vám George nabídne ve volbě Vypořádací účet.
Pro investice v cizí měně je pak podmínkou tzv. Investiční účet, například v EUR nebo USD, na kterém je potřeba míti dostatečný zůstatek v cizí měně pro realizaci zadávaného pokynu. I ten vám poté George při investici do fondu v cizí měně zobrazí mezi vypořádacími účty v nabídce. Nezasílejte peníze na účet fondu běžným příkazem k úhradě, takový obchod nemá příslušnou objednávku ve formě pokynu a může dojít k navrácení peněz bez provedení obchodu.

Načítání aplikace