Jak ukončím smlouvu o stavebním spoření?

Pokud se rozhodnete smlouvu ukončit a nechat si vyplatit výnosy stavebního spoření, podáte výpověď smlouvy na formuláři Buřinky Výpověď smlouvy o stavebním spoření. Formulář s vámi vyplní v kterékoliv pobočce České spořitelny nebo u externích partnerů České spořitelny, kde také ověří vaši totožnost.

Výpovědní doba trvá tři měsíce a počíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi Buřince. Výpovědní dobu lze zkrátit a prostředky vyplatit rychleji, Buřinka však účtuje cenu za tuto službu dle platného Ceníku Stavební spořitelny České spořitelny pro bankovní obchody. Při založení nové smlouvy a splnění dalších podmínek je tato cena zdarma.

×
George
Mějte svou banku v mobilu.
Stáhnout