Jak provádět úhrady v ruských rublech?

Pokud provádíte úhrady do Ruské federace v měně RUB, je nutné při vyplňování platebního příkazu dodržet následující specifika:

Číslo účtu příjemce
Číslo účtu příjemce má vždy 20 míst. Za toto 20 místné číslo účtu je nutné vždy za lomítko uvést 10 místné tzv. INN (ve stejném řádku, ve kterém jste uvedli 20 místné číslo účtu). INN je obdoba daňových identifikačních čísel používaných v České republice.

V případě, že příjemce úhrady je firma, je nutné uvést také 9 místné KPP číslo.

Vzor:
40702810900001400070/INN7702033426
Číslo účtu příjemce (20) INN (10 - 12 číslic)

Banka příjemce
Před název banky příjemce uveďte 9 místný kód banky BIK (lze přirovnat ke kódům bank používaným v České republice, tj. např. v případě České spořitelny kód 0800).
Bezprostředně za ním pak následuje 20 místné číslo účtu banky u Ruské národní banky.

Vzor:
BIK044525700/30101810200000000700/ Raiffeisen bank Moscow
BIK (9) Č. účtu Ruské národní banky(20) Název banky příjemce

Účel úhrady
V úhradě musí být vždy uveden jasný a jednoznačný důvod / předmět úhrady (slovní popis důvodu úhrady; tam kde je to relevantní také např. číslo faktury, smlouvy atd.). Dále mezi povinné údaje patří tzv. VO code, což je ruský platební titul (5 číslic). Tento způsob uvádění výše vyjmenovaných údajů vyžadují ruské banky. Pokud ruské banky obdrží úhradu, která uvedené podmínky nesplňuje, úhradu neprovedou a vrátí ji na účet plátce.

Potřebné údaje pro správné vyplnění platebního příkazu získáte od svého obchodního partnera (příjemce úhrady).

Doporučení: Formulář vyplňte v anglickém jazyce.

Pokud provádíte úhrady v měně RUB mimo Ruskou federaci, je nutné při vyplňování platebního příkazu dodržet následující specifika:

Číslo účtu příjemce
Číslo účtu příjemce má vždy 20 míst.

Banka příjemce
Před název banky příjemce uveďte 9místný kód banky BIK (lze přirovnat ke kódům bank používaným v České republice, tj. např. v případě České spořitelny kód 0800). Bezprostředně za ním pak následuje 20místné číslo účtu banky u Ruské národní banky.

Vzor:
BIK044525700/30101810200000000700/ Raiffeisen bank Moscow
BIK (9) Č. účtu Ruské národní banky(20) Název banky příjemce

Účel úhrady
V úhradě musí být vždy uveden jasný a jednoznačný důvod / předmět platby (slovní popis důvodu úhrady; tam kde je to relevantní také např. číslo faktury, smlouvy atd.). Dále mezi povinné údaje patří tzv. VO code, což je ruský platební titul (5 číslic). Tento způsob uvádění výše vyjmenovaných údajů vyžadují ruské banky. Pokud ruské banky obdrží úhradu, která uvedené podmínky nesplňuje, úhradu neprovedou a vrátí ji na účet plátce.

Potřebné údaje pro správné vyplnění platebního příkazu získáte od svého obchodního partnera (příjemce úhrady).

Doporučení: Formulář vyplňte v anglickém jazyce.

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout