Jak provádět úhrady v ruských rublech?

Pokud provádíte úhrady do Ruské federace v měně RUB, je nutné při vyplňování platebního příkazu dodržet následující specifika.

Číslo účtu příjemce: má vždy 20 míst a začíná číslicí 4.

Příjemce:

  • Uveďte 10-12 místné tzv. INN (INN je obdoba daňových identifikačních čísel používaných v České republice. 
  • V případě, že příjemce úhrady je právnická osoba, je nutné uvést také 9 místné KPP číslo do stejného řádku, k oddělení informací použijte tečku. 
  • Jméno příjemce vyplňte do dalšího volného řádku nebo využijte pole pro zadání ULICE a do pole PSČ nebo obec doplňte RU.

Vzor:
Příjemce je fyzická osoba: INN6449087840
Příjemce je právnická osoba: INN6449087840.KPP644901001


Clearingový kód: 
uveďte 9 místný kód banky BIK (lze přirovnat ke kódům bank používaným v České republice, tj. např. v případě České spořitelny kód 0800).

Účel úhrady nebo Účel platby: 

Postupujte v tomto pořadí a oddělujte tečkou:

  1. Uveďte 20 místné číslo účtu banky u Ruské národní banky.
  2. Uveďte tzv. VO code, což je ruský platební titul (5 číslic). Tento způsob uvádění výše vyjmenovaných údajů vyžadují ruské banky. Pokud ruské banky obdrží úhradu, která uvedené podmínky nesplňuje, úhradu neprovedou a vrátí ji na účet plátce. 
  3. Uveďte jasný a jednoznačný důvod / předmět úhrady (slovní popis důvodu úhrady; tam kde je to relevantní také např. číslo faktury, smlouvy atd.)

Vzor:
30101810500000000843.VO00200.JSC RUSSIAN AGRICULTURAL BANK.Invoice number 2019500


Potřebné údaje pro správné vyplnění platebního příkazu získáte od svého obchodního partnera (příjemce úhrady).

Doporučení: Formulář vyplňte v anglickém jazyce.

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout