Jak provádět zahraniční úhrady v ruských rublech?

Pokud provádíte úhrady do Ruské federace v měně RUB, je nutné při vyplňování platebního příkazu do George dodržet následující specifika.

Účel platby: vyplňujte prosím v následujícím pořadí a vyplňované údaje oddělujte tečkou:

  • 9místný BIK Ruské národní banky (např. BIK044525700) končí vždy stejným trojčíslím jako číslo účtu Ruské národní banky. 
  • Za lomítkem uveďte 20místné číslo účtu banky příjemce u Ruské národní banky. 
  • Poté uveďte tzv. VO code, což je ruský platební titul (5 číslic). Tento způsob uvádění výše vyjmenovaných údajů vyžadují ruské banky. Pokud ruské banky obdrží úhradu, která uvedené podmínky nesplňuje, neprovedou ji. Částku vrátí na účet plátce. 
  • Jako poslední uveďte jasný a jednoznačný důvod / předmět úhrady (slovní popis důvodu úhrady; tam, kde je to relevantní, také např. číslo faktury, smlouvy atd.) 
  • Vzor: BIK044525700/30101810200000000700.VO00200.JSC RUSSIAN AGRICULTURAL BANK.Invoice number 2019500

Příjemce: Uvedete přesný název nebo jméno příjemce.

Číslo účtu: Uvedete číslo účtu příjemce (má 20 znaků a začíná číslicí 4).

BIC/SWIFT: Zadáte BIC kód banky příjemce.

Clearingový kód: Není vyplněn. 

Země banky příjemce: Vyberete zemi banky příjemce (Ruská federace).

Ulice a PSČ nebo obec: Do tohoto pole vyplňte požadované INN (což je obdoba daňových identifikačních čísel používaných v České republice). V případě, že příjemce úhrady je právnická osoba, je nutné uvést také 9místné KPP číslo do stejného řádku, k oddělení informací použijte tečku.

  • Příklad - příjemce je fyzická osoba: INN7702033426
  • Příklad - příjemce je právnická osoba: INN6449087840.KPP644901001

Země: Vyberete zemi příjemce.

Doporučení: Formulář vyplňte v anglickém jazyce.

Dovolujeme si vás upozornit, že když účel úhrady neuvedete, může zahraniční banka žádat upřesnění úhrady nebo ji nemusí provést. To znamená, že vám ji vrátí na účet. S upřesňováním či vrácením úhrady mohou být spojeny poplatky.