Jak provádět úhrady do Pákistánu?

Níže uvedené podmínky a pravidla jsou určena občanům Pákistánu - klientům ČS, kteří posílají platby ze zahraničí do Pákistánu.

Na platebním příkazu do Pákistánu musí být uvedeny následující údaje o plátci a příjemci:

Údaje o plátci:

 • jméno fyzické osoby nebo firmy
 • celá adresa odesílatele
 • NICOP / CNIC / číslo pasu / registrační číslo - podle typu plátce vyberte jednu z možností (údaje zadat do pole Účel platby jako info o plátci)

Údaje o příjemci:

 • jméno fyzické osoby nebo firmy
 • NICOP / CNIC / číslo pasu /NTN - použijte libovolnou možnost podle příslušného příjemce (údaje zadat do pole Účel platby jako info o příjemci)
 • IBAN / číslo bankovního účtu příjemce - použijte jednu z možností
 • Název banky příjemce
 • Účel platby
 • Název země

Vysvětlení pojmů:

 • NICOP - Národní průkaz totožnosti pro Pákistánce v zahraničí
 • CNIC - počítačový národní občanský průkaz
 • NTN - národní daňové číslo Pákistánu, registrační číslo
 • Neúplné nebo chybějící údaje mohou způsobit zpoždění připsání prostředků na účet příjemce.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud český obyvatel posílá odchozí platbu do Pákistánu, tyto požadavky nejsou platné.