Jak probíhají úhrady do / ze Slovenské spořitelny v EUR a CZK?

Ušetřete peníze za česko-slovenské platby

Potřebujete poslat peníze na Slovensko? Nebo naopak očekáváte platbu ze Slovenska do České republiky?

Zákazníci České spořitelny a Slovenské spořitelny mohou ušetřit čas i peníze. Obě banky jsou součástí mezinárodní bankovní skupiny, proto vám umožňují rychlejší platby za nižší poplatky.

Peníze se převádí v ten samý den. Když například dopoledne zadáte v České spořitelně platební příkaz na účet u Slovenské spořitelny, už odpoledne bude mít příjemce peníze k dispozici. Můžete posílat české koruny i eura v libovolné výši podle své potřeby.

Jak správně provedete platbu?

Máte 3 jednoduché možnosti, jak zadat platbu do Slovenské spořitelny:

  • přes internetové bankovnictví a služby přímého bankovnictví
  • na pobočce v písemné formě na příslušném tiskopisu

Při vyplnění platebního příkazu nezapomeňte:

  • u příjemce platby uvést SWIFT BIC kód Slovenské spořitelny: GIBASKBX

Platební příkaz s prioritou normální odešlete v termínech:

  • přes internetové bankovnictví do 15:00
  • papírový příkaz na pobočce do 14:00