Jak přeruším trvalou platbu v Georgi?

Pokud chcete přerušit trvalou platbu na letní prázdniny, stačí při vytváření či úpravě příkazu vybrat frekvenci "Nepravidelně" a poté označit měsíce, kdy se platba nemá provádět. Aktuálně můžete platbu přerušit na dvouměsíční období, a to buď na červen a červenec, nebo červenec a srpen.