Zpět na časté dotazy

Jak můžu financovat družstevní byt?

Družstevní byt můžete financovat pomocí Předhypotečního úvěru. Pro jeho sjednání nepotřebujete žádnou další nemovitost jako zástavu. Po zřízení zástavního práva budete Předhypoteční úvěr splácet prostřednictvím Navazující Hypotéky České spořitelny, kterou si sjednáte společně s úvěrem.

Kromě družstevního bytu můžete Předhypoteční úvěr použít i na koupi:

  • koupi nemovitosti od města, obce či státu,
  • převod družstevního bytu do osobního vlastnictví,
  • koupě nemovitosti v dražbě,
  • koupě nemovitosti v insolvenci,
  • stavební úpravy a rekonstrukce nemovitosti s jedním z uvedených účelů,
  • koupě pozemku od obce a výstavba s převodem pozemku do vlastnictví klienta po kolaudaci,
  • refinancování překlenovacích úvěrů jiných bank.