Jak mohu reklamovat výběr z bankomatu či platbu kartou?

1. Na výpisu z účtu jste našel/a transakci, se kterou nesouhlasíte

 • transakci jste neprovedl/a
 • transakci nepoznáváte (název obchodníka, datum, částku atp.)
 • transakci jste provedl/a jednou a na výpise je vícekrát
 • vybíral/a jste hotovost z bankomatu, ale bankomat vám hotovost nevydal nebo vydal pouze část požadované částky

2. Podejte reklamaci

a) pokud reklamujete transakci provedenou u obchodníka nebo na bankomatu jiné banky než ČS:

Pokud reklamujete platbu za neobdržené zboží nebo zásilku, která neodpovídá vaší objednávce, potřebujeme navíc pro urychlení reklamace dodat na výše uvedenou adresu tyto podklady?

 • podepsaný formulář
 • vaši komunikaci s obchodníkem (e-shopem)
 • původní objednávku nebo fakturu za zboží
  Pokud nemáte doklady k dispozici, tak detailní popis objednaného zboží (typ, značka, barva, velikost apod.)
 • v případě, že zboží neodpovídá vaší objednávce, detailně popište jeho odlišnosti (jiná velikost, barva, fotografie apod.)
 • v případě, že vám zboží nebylo doručeno vůbec, uveďte, kdy mělo být zboží dodáno (datum doručení, příp. rozpětí dní)

b) pokud reklamujete transakci provedenou na bankomatu ČS:

3. Zablokujte kartu

Jestliže:

 • vaši kartu někdo odcizil
 • máte podezření na zneužití karty cizí osobou
 • domníváte se, že kartu zneužil obchodník

Přečtěte si, co dělat při ztrátě karty nebo jejím odcizení?

Kartu neblokujte, jestliže vám obchodník zaúčtoval tutéž platbu vícekrát - v tomto případě stačí podat reklamaci.


4. Vyřízení reklamace

Většinu reklamací řešíme obratem. Pokud řešení vyžaduje spolupráci s třetí stranou (kartová asociace Visa/Mastercard, jiná banka), může doba vyřízení přesáhnout 30 dnů.

Načítání aplikace
×
George
Mějte svou banku v mobilu.
Stáhnout