Jak mohu reklamovat transakci?

1. Na výpisu z účtu jste našel/a transakci, se kterou nesouhlasíte

Transakci:

 • jste neprovedl/a
 • nepoznáváte (název obchodníka, datum, částku atp.)
 • jste provedl/a jednou a na výpise je vícekrát
 • jste vybíral/a hotovost z bankomatu, ale bankomat vám hotovost nevydal nebo vydal pouze část požadované částky

2. Podejte reklamaci

a) pokud reklamujete transakci provedenou u obchodníka nebo na bankomatu jiné banky než ČS:

b) pokud reklamujete transakci provedenou na bankomatu ČS:

 • na kterékoli pobočce ČS
 • na informační lince 800 207 207
 • e-mailem na csas@csas.cz

Reklamujete platbu za neobdržené zboží nebo zásilku, která neodpovídá vaší objednávce?

Pro urychlení reklamačního řízení prosím dodejte:

 • podepsaný formulář
 • vaši komunikaci s obchodníkem (e-shopem)
 • původní objednávku nebo fakturu za zboží
  Pokud nemáte doklady k dispozici, tak detailní popis objednaného zboží (typ, značka, barva, velikost apod.)
 • v případě, že zboží neodpovídá vaší objednávce, detailně popište jeho odlišnosti (jiná velikost, barva, fotografie apod.)
 • v případě, že vám zboží nebylo doručeno vůbec, uveďte, kdy mělo být zboží dodáno (datum doručení, příp. rozpětí dní)

3. Zablokujte kartu

Jestliže:

 • vaši kartu někdo odcizil
 • máte podezření na zneužití karty cizí osobou
 • domníváte se, že kartu zneužil obchodník

Přečtěte si, co dělat při ztrátě karty nebo jejím odcizení?

Kartu neblokujte, jestliže vám obchodník zaúčtoval tutéž platbu vícekrát - v tomto případě stačí podat reklamaci.


4. Vyřízení reklamace

Většinu reklamací řešíme obratem. Pokud řešení vyžaduje spolupráci s třetí stranou (kartová asociace Visa/Mastercard, jiná banka), může doba vyřízení přesáhnout 30 dnů.

×
George Go
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout