Jak mám postupovat ve finanční tísni?

Když se dostanete do potíží se splácením, je nejdůležitější situaci řešit ihned. Přijďte se poradit na jakoukoliv naši pobočku, společně najdeme východisko.

Obecné rady, co dělat a co nedělat ve finanční tísni

  • Situaci řešte rychle (nejlépe před datem splátky, kterou nebudete schopni zaplatit.)
  • Rozhodně si neberte další úvěr.
  • Požádejte o pomoc rodinu či přátele.
  • Kontaktujte všechny věřitele a dohodněte se s nimi, jak budete postupovat.
  • Využijte pomoci neziskových organizací.
  • Udělejte si rozbor příjmů a výdajů, sestavte si finanční plán a seškrtejte výdaje, které nejsou nezbytné.