Zpět na časté dotazy

Jak je to se spoluúčastí a limitem pojistného plnění u havarijního pojištění? Musí mít pojištěné vozidlo nějakou maximální hodnotu?

Havarijní pojištění je určené pro vozidla do maximální hodnoty 650 000 Kč. Spoluúčast je 10 %, minimálně však 10 000 Kč. Oprava vozidla musí být provedena ve smluvním servisu Kooperativy. Havarijní pojištění se sjednává na limit pojistného plnění, který je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z jedné a všech pojistných událostí vzniklých za pojistný rok. Limit pojistného plnění by měl být stanoven minimálně v hodnotě kupní ceny vozidla.