Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Jak funguje nákup a prodej listů podílových fondů v Georgi? Za jakou cenu se pokyny provádí?

Obecné

Dostupnost konkrétních typů pokynů/operací pro jednotlivé podílové fondy se řídí podmínkami, které jsou pro online nákup nezbytné (zobrazení právní dokumentace, Znalostní profil klienta, vypořádací účet v měně produktu) nebo mohou být obchodním rozhodnutím banky. Každý pokyn/transakce má své unikátní referenční číslo, které je u ní automaticky zobrazeno. Toto číslo můžete využít k identifikaci platby (např. ve výpisu) nebo vám usnadní případnou reklamaci.

A) Nákupy a prodeje podílových listů 

Nákup či prodej podílových listů fondů je prováděn vždy za cenu v daném okamžiku neznámou. U každého fondu je nutné se řídit aktuálními propozicemi pro daný fond a zákonnými dokumenty fondu (zejména statutem), kde je uváděn i postup výpočtu ceny podílového listu. Veškeré dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách příslušné investiční společnosti, tj. správce fondu nebo v obchodním místě

Podílové listy fondů Erste Asset Management, pobočka ČR a REICO investiční společnost

Pokyny k nákupu a prodeji podané do 24:00 hod. pracovního dne jsou vypořádány za cenu tohoto dne. Vyjma nákupních pokynů do fondů Top Stocks – dividendová třída CZK D, Stocks Small Caps, Optimum, Universum, REICO ČS Long Lease a všechny ESG Mixy 10,30,50, které musí být uhrazeny do 23:15. Pokyny zadané po 24:00 hod., znamenají nákup/prodej podílových listů za cenu následujícího pracovního dne. Pokyny přijaté a zaplacené mimo pracovní den jsou vypořádány za cenu prvního pracovního dne po podání pokynu.

Podílové listy fondů Erste Asset Management GmbH a ostatních Investičních společností

Pokyny k nákupu podané do 24:00 hod. dne D a pokyny k prodeji podané do 13:00 hod. dne D+1 jsou bankou společně odeslány do investičních společností v den D+1 po 13:00 hod. Podílové listy jsou pak vydávány následující pracovní den a jsou označeny datem jejich vydání (ERSTE) nebo datem přijetí pokynu investiční společností.

  • Podílové fondy bez sběrného účtu (k investování je nutné mít investiční účet)

Pokyny k nákupu i pokyny k prodeji zahraničních fondů podané do 13:00 hod. pracovního dne, jsou bankou odeslány do investičních společností tentýž pracovní den po 13:00 hod. Podílové listy, jsou pak vydávány následující pracovní den a označeny datem jejich vydání, nebo datem přijetí pokynu investiční společností. Při vypořádání zahraničních fondů dalších investičních společností může dojít k časovému nesouladu, který může být způsoben např. podmínkami jednotlivých investičních společností nebo státními svátky.

UPOZORNĚNÍ: Podílové listy fondů Erste Asset Management GmbH ERSTE Stock Japan, ERSTE Stock Russia, ERSTE STOCK EM Global a ERSTE Stock Istanbul, jsou oproti ostatním fondům Erste Asset Management GmbH vydávány a jejich ceny počítány o jeden den později

Každý pokyn/transakce má své unikátní referenční číslo, které je u ní automaticky zobrazeno. Toto číslo můžete využít k dentifikaci platby (např. ve výpisu) nebo vám usnadní případnou reklamaci. 

B) Výměny podílových listů

Výměna je jedním pokynem, který se skládá z prodeje podílových listů na jedné straně (zdrojový fond) a nákupu podílových listů na straně druhé (cílový fond). Řídí se stejnými pravidly jako prodej a nákup. U většiny výměn čeká cílový fond na prostředky uvolněné z prodeje zdrojového fondu. Výměna se řídí pravidly příslušné investiční společnosti.

Výměny mezi podílovými fondy jsou umožněny pouze u společností ESPA, EAM ČR, REICO, HSBC, NN. Výměny mezi různými investičními společnostmi jsou možné pouze mezi podílovými fondy společností EAM ČR a REICO.

Cena za obstarání výměny mezi podílovými fondy se řídí aktuálním ceníkem pro investování do podílových fondů a je vypočtena z rozdílu cen za obstarání nákupu. Při výměně podílových listů z fondu s nižší cenou za obstarání (poplatkem při nákupu) do fondu s vyšší cenou za obstarání (poplatkem při nákupu) je aplikován rozdíl těchto cen. Do podílového fondu s nižší cenou za obstarání je pak nákup cílového fondu zdarma. 

C) Pravidelné investování

Prostřednictvím internetového bankovnictví GEORGE lze založit/podat pokyny na Pravidelný nákup, Pravidelný prodej a Pravidelnou výměnu podílových listů. U pravidelných měsíčních nákupů v minimální výši 1 000 Kč je na cenu za obstarání aplikována sleva dle pásem uvedených v Ceníku. Tato sleva platí i pro pravidelnou výměnu, cílový fond.

Načítání aplikace