Dokumenty a jejich podpis přes George

V Georgi si můžete dokumenty zobrazit i podepsat. A to jak v mobilní aplikaci, tak v počítači.

Jak funguje podpis v počítači?

Své smlouvy a dokumenty najdete pod ikonou Zprávy v sekci Smlouvy a dokumenty. Pro jejich zobrazení klikněte na Zobrazit více.

  1. Vyberte dokumenty, které chcete podepsat.
  2. Nejprve si je přečtěte.
  3. Jestli s obsahem dokumentů souhlasíte, zvolte Podepsat.
  4. Autorizujte podpis bezpečnostní metodou (George klíč nebo SMS) tlačítkem Potvrdit.

Pokud s dokumenty nebo jejich obsahem nesouhlasíte, můžete je zamítnout a uvést důvod zamítnutí.

Dokumenty a jejich podpis přes George 1
Dokumenty a jejich podpis přes George 2
Dokumenty a jejich podpis přes George 3
Dokumenty a jejich podpis přes George 4
Dokumenty a jejich podpis přes George 2

Jak funguje podpis v mobilní aplikaci?

Své smlouvy a dokumenty najdete v sekci Kontakty — Smlouvy a dokumenty. Můžete si je stáhnout opakovaně, stačí kliknout na Otevřít archiv. Dokument podepíšete tak, že kliknete na tlačítko Potvrdit.

Dokumenty a jejich podpis přes George 1_mobil
Dokumenty a jejich podpis přes George 2_mobil
Dokumenty a jejich podpis přes George 3_mobil
Dokumenty a jejich podpis přes George 4_mobil
Dokumenty a jejich podpis přes George 5_mobil