Kdo může založit Dětskou vkladní knížku?

Knížku může založit jen zákonný zástupce nezletilého, který s sebou přinese rodný list dítěte nebo má dítě zapsané v průkazu totožnosti.

×
George
Mějte svou banku v mobilu.
Stáhnout