Co vyjadřují procenta v zeleném či červeném poli u jednotlivých produktů?

Jedná se o nerealizovaný zisk nebo ztrátu. Jinak také rozdíl mezi Aktuální tržní hodnotou cenných papírů (aktuální tržní cena za kus * počet kusů) a tržní hodnotou cenných papírů při jejich nákupu (tržní cena za kus při nákupu x počet kusů), a to bez ceny za obstarání.

Načítání aplikace