Co se stane, když neuhradím splátku?

Pokud neuhradíte splátku, případně jiný peněžitý závazek, který máte vůči nám, upozorníme vás na to telefonicky, SMS, e-mailem nebo zobrazením informace na bankomatu. Jestliže do 10 dnů splátku nezaplatíte, budeme vám muset naúčtovat sankce.

Po uplynutí lhůty, kdy se vás budeme snažit upozornit na neproběhlou splátku, vám bude 10. den prodlení účtován poplatek 300 Kč na úhradu nákladů spojených s prodlením. Další poplatky ve výši 900 Kč jsou účtovány 40. a 70. den prodlení. Za každý den prodlení zaplatíte také úroky z prodlení ve výši REPO sazby zvýšené o 8 % z dlužné částky.

V případě, že se nám nepodaří najít řešení nebo splátku neuhradíte do data uvedeného na poslední upomínce, ztratíte výhodu splátek a zůstatek úvěru budete muset splatit jednorázově. Dluh pak můžeme předat k vymáhání advokátní kanceláři, postoupit jinému věřiteli nebo ho vymáhat soudní cestou.

Pokud už v potížích jste, kontaktujte přímo správu pohledávek:

Česká spořitelna, a. s.
6670 Vymáhání pohledávek
Telefon: +420 956 777 666
E-mail: spravapohledavek@csas.cz

Pro volání z mobilních linek:
O2: +420 726 111 666
T-Mobile: +420 605 661 666
Vodafone: +420 776 991 666

Na uvedených kontaktech si s námi můžete dohodnout:

  • termín úhrady dlužné částky,
  • kalendář postupné úhrady dluhu.

Získáte zde také informace o dalších možnostech řešení.