Co potřebuji k založení Výherní vkladní knížky?

Průkaz totožnosti majitele účtu nebo disponujících osob. Může to být občanský průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební pas nebo povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu. Pokud má výherní knížkou disponovat někdo další, pak bude potřebovat plnou moc, která obsahuje všechny jeho identifikační údaje.