Co mám dělat, když chci ve FLEXI pojištění něco změnit?

O jakoukoli změnu ve smlouvě můžete požádat písemně prostřednictvím formulářů. Pomohou vám naši bankéři. Pokud jste naším klientem, můžete spoustu věcí změnit sami on-line v internetovém bankovnictví George: například kontaktní údaje, obmyšlené osoby nebo poměr rozložení pojistného do fondů.

V pojistné smlouvě můžete změnit údaje, které nemají vliv na výši pojistného – třeba jméno nebo adresu, ale také požádat o změny, které na pojistnou částku vliv mají, například navýšení pojistného krytí u konkrétního rizika.

Načítání aplikace