Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Co je to SEPA inkaso?

SEPA inkaso (SEPA Direct Debit – SDD) je bezhotovostní inkaso v eurech prováděno z úhrady. Prostřednictvím SDD může být hrazen například pronájem bytu či jiné nemovitosti, úhrada mýta, odebírané tiskoviny a pojistky. Rovněž mezi podnikatelskými subjekty je SDD výhodným nástrojem k úhradě finančních závazků a řízení cash flow.

K hlavním výhodám SEPA inkasa patří:

 • Všechny inkasní příkazy v rámci EHP je možné vysílat pouze z jednoho účtu, klient tudíž nemusí vést účty v různých zemích a tím komunikovat s dalšími bankami a vyplňovat různé příkazy k inkasu ani hlídat termíny splatnosti. Inkaso musí být 14 dní před splatností avizováno plátci například fakturou, není-li předem dohodnuto jinak.
 • SEPA inkaso není uvolňované ve prospěch čísla účtu příjemců, ale ve prospěch Identifikačního kódu příjemce (CID). Z toho vyplývá, že příjemce může inkasa, z důvodu snadnějšího řízení cash-flow, vysílat z různých účtů nebo naopak pouze z jednoho účtu dle své aktuální potřeby.
 • Rozdílné zpracovaní oproti stávající českému modelu, kdy příjemce očekává úhrady nebo odmítnutí po dobu až pěti bankovních dnů, kdežto u SEPA inkasa obdrží peníze nebo odmítnutí v den požadovaného vypořádání (což je výhoda při řízení jeho cash-flow).

Využívaní SDD předchází udělení Mandátu k SEPA inkasu plátcem příjemci. Mandát obsahuje informace o plátci a příjemci, identifikační číslo příjemce tzv. CID, jednoznačnou referenci tzv. UMR (Unique Mandate Reference). Plátce dále zajistí dostupnost svého účtu pro SEPA inkaso, některé banky podmiňují dostupnost podepsáním tzv. Souhlasu se SEPA inkasem. Příjemce si zaktivní službu pro vysílání příkazů k SEPA inkasu po podepsání smlouvy u své banky.

Aby tento způsob úhrady co nejvíce odpovídal potřebám klientů, existují 2 typy SEPA inkas (platební schémata):

SEPA inkaso spotřebitelské (SDD CORE)

 • přímé inkaso v měně EUR určené pro vypořádání závazků mezi fyzickými osobami spotřebiteli podnikatelskými subjekty,
 • garantuje plátci vrácení autorizované inkasní úhrady na základě požadavku bez uvedení důvodu po dobu 8 týdnů následujících po provedení inkasní úhrady na vrub jeho účtu, v případě neautorizované úhrady je lhůta pro reklamaci prodloužena na 13 měsíců,
 • pravidla umožňují plátci dát své bance generální souhlas k inkasu, tj. nemusí pro jednotlivé dávat jednotlivé souhlasy k inkasu, pokud není s bankou plátce dohodnuto jinak,
 • první příkaz k inkasu ke zpracování musí být doručen do banky plátce minimálně 5 bankovních před požadovaným dnem splatnosti, další příkazy k inkasu minimálně 2 bankovní dny před dnem splatnosti

SEPA inkaso mezi podnikatelskými subjekty (SDD B2B)

 • přímé inkaso v měně EUR určené výhradně pro podnikatelské subjekty,
 • plátce musí dát souhlas k inkasu své bance (banka bez předchozího souhlasu plátce inkaso neprovede),
 • plátce nemá nárok na vrácení autorizované inkasní úhrady,
 • inkaso ke zpracování musí být doručené do banky plátce minimálně 1 bankovní den před dnem splatnosti 
Načítání aplikace