Co je výpis poplatků?

V dubnu 2018 vstoupila v účinnost povinnost každoročně poskytnout klientům souhrnný přehled zaplacených cen za účet a platební služby. Tuto povinnost přinesla všem bankám směrnice EU Payment Account Directive (PAD) a v České republice Zákon o platebním styku. Tento výpis vám zašleme  jedenkrát ročně zdarma.