Co dělat při sňatku/rozvodu?

1. Změna jména a trvalého bydliště

  • Navštivte kteroukoli pobočku České spořitelny. Změny uvedených osobních údajů proveďte nejlépe v té pobočce České spořitelny, která vede váš účet. S největší pravděpodobností došlo i ke změně občanského průkazu a tuto změnu je potřeba rovněž oznámit.
  • Změnu můžete také provést sami v Internetovém bankovnictví.Do toho Vám stačí vložit naskenovaný nový občanský průkaz.
  • Proveďte změny u všech produktů. Pokud v České spořitelně využíváte více služeb, je třeba změnu jména či trvalého bydliště zaznamenat u každého z nich. Je nutné to provést osobně, nahlášení e-mailem je nedostačující.

2. Změna korespondenční adresy

Zvolte si způsob změny adresy. Změnu můžete provést jednoduše bez nutnosti navštívit pobočku České spořitelny, ale také návštěva v pobočce je možná. Na výběr máte z několika způsobů.

  • Návštěva pobočky. V kterékoli pobočce můžete změnit všechny korespondenční adresy (např. ke kartě, ke službě SERVIS 24, ke stavebnímu spoření, pojištění, pro zasílání výpisů apod.).
  • Pomocí služby SERVIS 24. Pokud využíváte službu SERVIS 24 Internetbanking, můžete změnit adresu ke službě SERVIS 24, pro zasílání výpisů, ke stavebnímu spoření a penzijnímu připojištění. Druhou možností je zavolat na linku služby SERVIS 24 (pevná linka 956 777 956, Telefónica O2 726 111 144, T-Mobile 605 661 144, Vodafone 776 991 144). Poté, co telefonní bankéř ověří pomocí klientského čísla, bezpečnostního hesla a případně bezpečnostního kódu vaši totožnost, můžete změnit adresu ke službě SERVIS 24, ke kartě, ke stavebnímu spoření a penzijnímu připojištění.
  • Písemně. Požadavek na změnu je možné adresovat pobočce, ve které jste založil/a svůj účet. Žádost má své přesně specifikované náležitosti a je třeba na ní uvést identifikační údaje. Podpis musí být úředně ověřen.

Nahlaste změnu korespondenční adresy. Od okamžiku změny bude příslušná korespondence zasílána na novou adresu.

3. Změna adresy pro doručení platební karty a PIN

Zvolte si způsob změny adresy. Můžete ji provést stejnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše v předchozím kroku Změna korespondenční adresy.

  • Nahlaste změnu adresy pro doručení. Karta pro následující vydané období (pokud je vyměňována automaticky) bude zaslána na novou adresu. Změna však musí být provedena alespoň 2 měsíce před koncem platnosti původní karty, kdy nová karta ještě není vyrobena.

Změnu adresy pro zaslání PIN a změnu zasílání kreditních karet typu Kredit+ lze nahlásit pouze v pobočce České spořitelny. Vlastníte-li Chytrou kartu České spořitelny, můžete o změnu adresy pro zaslání požádat buď v pobočce, na informační lince 800 207 207, nebo prostřednictvím služby SERVIS 24 Telebanking.

4. Změna jména a trvalého bydliště u stavebního spoření

Pokud nemáte možnost navštívit pobočku České spořitelny, lze změnu smlouvy o stavebním spoření provést dvěma způsoby:

  • Pomocí služby SERVIS 24 Internetbanking.
  • Písemně. Dopis je třeba zaslat na adresu: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Vinohradská 180/1632, 130 11, Praha 3. V žádosti uveďte, které údaje si přejete změnit, a přiložte kopie obou stran občanského průkazu. Podpis nemusí být úředně ověřen, pouze postačí, když žádost vlastnoručně podepíšete.