Chci zúžit/rozšířit SJM

Pokud potřebujete zúžit nebo rozšířit SJM a provést převod vlastnictví nemovitosti, doložte nám koncept notářského zápisu o zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů. Vaši žádost posoudíme a v případě kladného výsledku vám připravíme dodatek. Po podpisu dodatku vám zašleme Souhlas banky, který vložíte na katastrální úřad společně s notářským zápisem. Žádost můžete poslat na e-mail hypoteka@csas.cz, zavolat nám na tel. číslo 956 773 173 (všední dny 8−18 hod.).

Načítání aplikace