Chci vyvázat část nemovitosti ze zajištění hypotéky z důvodu prodeje/darování

Vždy musíme zjistit, zda nemovitosti, které zůstávají v zajištění, budou mít dostatečnou hodnotu pro zajištění hypotéky. Je možné, že bude nutné vyhotovit nové znalecké ocenění. Doložíte nám také darovací/kupní smlouvu a potvrzený geometrický plán, pokud potřebujete vyvázat nově vznikající pozemek. Na základě doložených dokumentů vaši žádost posoudíme a v případě kladného výsledku vám vystavíme dodatek k úvěrové smlouvě. Po podpisu dodatku vám následně odešleme dokumenty k výmazu zástavního práva. Na vás je, abyste tyto dokumenty vložili na katastr nemovitostí. Upozorňujeme, že kupní/darovací smlouvu můžete na katastr nemovitostí vložit, až dojde k výmazu zástavního práva na nemovitosti.
Žádost můžete poslat na e-mail hypoteka@csas.cz, zavolat nám na tel. číslo 956 773 173 (všední dny 8−18 hod.).

Načítání aplikace