Kryje cestovní pojištění léčebné výlohy v zahraničí v souvislosti s onemocněním Koronavirem?

V případě, že se pojištěný i přes varování MZV ČR vydá do oblasti označené jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, nebo se zde i přes upozornění nadále zdržuje, a pokud bude tato oblast zasažena epidemií/pandemií koronaviru, pojištění léčebných výloh se na onemocnění koronavirem nevztahuje. Úhrada jakýchkoliv jiných onemocnění či úrazů bude z pojištění hrazena v rámci sjednaného pojištění.

Nad rámec pojistných podmínek však budou uhrazeny i případné náklady léčení při onemocnění koronavirem COVID-19 těm klientům, kteří

  • odcestovali do země, která v době jejich odjezdu nebyla označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, a prokážou, že neměli možnost, jak se ze zahraničí neprodleně vrátit
  • vycestovali do zahraničí v souvislosti s plněním pracovních úkolů pro svého zaměstnavatele se sídlem na území ČR (včetně spolupracovníků vykonávajících činnost pro firmu jako OSVČ)