Nová zelená úsporám (NZÚ) aneb úsporné bydlení na dosah

27. října 2023

6 minut

Posílení energetické efektivnosti a šetrného vytápění vašeho domova nikdy nebylo dostupnější. Program Nová zelená úsporám od září 2023 nabízí řadu nových příležitostí pro získání státní dotace. Přečtěte si naše shrnutí a zjistěte, jak můžete tuto možnost využít. 

Co je Nová zelená úsporám?

Nová zelená úsporám (NZÚ) je státní dotační program zaměřený na zlepšení energetické efektivnosti bydlení, podporu čistých zdrojů energie a úsporu nákladů na vytápění a vodu. Jeho hlavním cílem je snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek.

Tento program je stanoven Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a financován Státním fondem životního prostředí (SFŽP). NZÚ má několik podprogramů, včetně NZÚ Light, NZÚ Standard a Oprav dům po babičce. Právě podprogram Standard si v tomto článku podrobněji rozebereme. 

Tip: Zajímá vás, kolik můžete díky úsporným opatřením ušetřit? Spočítejte si to v naší energetické kalkulačce.  

1. Nová zelená úsporám: dotace na zateplení domu

Zateplení domu je klíčovým krokem k zajištění efektivní tepelné izolace, protože brání úniku tepla z interiéru a zabraňuje vnějšímu horku pronikat do budovy. Jako majitel rodinného domu můžete získat dotaci až do výše 950 000 Kč, nejvíce však 50 % celkových výdajů. 

Konkrétně můžete získat:

 • 600 až 4900 Kč za každý metr čtvereční zateplené plochy. Tato suma je odvislá od plochy a kvality zateplení, tedy dosažených energetických parametrů budovy. Z toho vyplývá, že čím kvalitnější zateplení realizujete, tím vyšší podporu můžete dostat.
 • 1500 Kč za každý metr čtvereční pro instalaci stínící techniky.
 • 25 000 Kč na podporu projektu.

Podporu můžete žádat na realizaci uskutečněnou po 1. lednu 2021. Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013. Pro více podrobností se spojte s dotačními specialisty. 

Tip: Na realizaci zateplení si můžete vzít výhodný úvěr od Buřinky a libovolnou část z úvěru pak kdykoli zdarma splatit nabytou dotací. 

2. Nová zelená úsporám: dotace na kotle, kamna a tepelná čerpadla

Jako majitel rodinného domu můžete získat dotaci na výměnu starého kotle. Dotace pokrývá náhradu stávajících zdrojů tepla za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo. Stejně tak je možné získat dotaci na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Výše dotace se odvíjí od typu obměny vytápěcího zdroje a je určena individuálně.

Dotace na kotle a kamna:

 • Kotel na biomasu včetně akumulační nádrže se samočinnou dodávkou paliva: 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet: 100 000 Kč
 • Kamna na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem): 45 000 Kč
 • Individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu: 45 000 Kč

Dotace na tepelná čerpadla:

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody: 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody: 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému: 140 000 Kč

Existují také další možnosti pro získání dotací, například pro řešení typu vzduch-vzduch, země-voda nebo pro napojení na stávající systém. Výše dotace se pak liší v závislosti na specifickém typu řešení, pohybuje se od 40 000 Kč do 140 000 Kč.

Důležité je poznamenat, že nemůžete čerpat dotaci na opakovanou výměnu zdroje, pokud již jednou podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009. Navíc, podpora na výměnu plynového a elektrického vytápění je poskytována pouze pro rodinné domy splňující dané energetické parametry.

Doporučujeme konzultovat žádost o tento typ státní dotace se specialistou, který vám poskytne konkrétní informace a poradí s vyplněním potřebné dokumentace.

3. Nová zelená úsporám: dotace na fotovoltaické systémy

Domácí solární elektrárny umožňují efektivní využití vyrobené elektřiny v domácnosti. Majitelé rodinných domů tak mohou zažádat o dotaci, jejíž výše závisí na instalovaném výkonu fotovoltaického systému:

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp: 60 000 Kč,
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp se zapojením tepelného čerpadla: 100 000 Kč,
 • Každý další 1 kWp instalovaného výkonu: 10 000 Kč na 1 kWp,
 • Za každý 1 kWh elektrického akumulačního systému: 10 000 Kč.

Fotovoltaické systémy mají mnoho variant, které se liší cenou. Doporučujeme vše konzultovat s odborníky a zohlednit možnou dotaci při tvorbě cenové nabídky.

Shrnutí

Nová zelená úsporám nabízí řadu příležitostí, jak financovat úsporné bydlení. Tento článek slouží jako základní přehled, dalším možnostem se budeme věnovat v dalším článku. Pro kompletní informace o Nové Zelené Úsporám se podívejte na oficiální stránky

Pokračujte dále

Jak ušetřit za vodu? Využijte znovu šedou vodu!

Nízkoenergetický dům: Žijte ekologicky

Vytápění tepelným čerpadlem

Zelená střecha – sen každého zahradníka