Diversitas

Tváře Diversity

Diversita je nedílnou součástí naší firemní kultury. Každý z nás má unikátní pohled na věc a přináší unikátní řešení. Právě díky rozmanitosti našich zkušeností, dovedností a znalostí můžeme vytvářet podmínky pro trvale udržitelný rozvoj naší společnosti.

Tváře diversity

Oblast Diversity&Inclusion má své garanty.

Vera Budway Strobach

Chief Diversity Officer, Erste Group Bank AG

“Diversity is an imperative if we want innovate and stay competitive in the 21st century. It will enable us provide the right products and services an increasingly diverse customer base and attract the best and brightest talents to our Group.”

Tereza Mitošinková

Chief Diversity Officer, Česká spořitelna

“Samotný pojem diverzita vnímám především jako problematiku mezilidských vztahů založenou na vzájemném respektu. V rámci strategického řízení se ukazuje, že má diverzita jednoznačně ekonomické a konkurenční výhody a rovněž přispívá ke společensky zodpovědnému jednání firem. Podporu různorodého prostředí proto vnímám jako nepostradatelnou součást dlouhodobě udržitelné firemní kultury.”

Jitka Schmiedová

“Jsme firma, která je a nadále chce být atraktivním zaměstnavatelem. Zejména mladé generaci dnes hodně záleží na tom, zda firma podporuje rovné příležitosti různých skupin. Smíšené týmy přináší především pestrost pohledů na věc, různé názory, způsoby řešení. To je pro úspěšné podnikání a řízení neocenitelným vkladem. Navíc různorodé týmy přináší lepší pracovní klima nejen díky diverzitě žen či mužů, či diverzitě věkové, ale i různých zkušeností a přístupů.”