800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Speciální analýzy

Speciální analýzy EU

Od:
Do:
Dokumenty zobrazovat:    
     

Počet stran: 4       1   2   3   4    Další
6.11.2015 - 14:00
Inovační barometr Erste Corporate Banking 2015 [nové okno]   [pdf, 642 kB]

Vítěznou skupinu tvoří skandinávské státy; - Česká republika v roce 2015 získala 16. místo; - Efektivita výzkumu a vývoje v ČR; - Technické vzdělávání - co je potřeba zlepšit?; - Česko trápí nedostatek rizikového kapitálu.

30.9.2015 - 18:00
Evropská unie: Hráč na světovém poli [nové okno]   [pdf, 404 kB]

Populační exploze; - Vyspělé státy stále jádrem světové ekonomiky; - Míra zdanění – rozvíjející země lákají nižšími daněmi; - Konkurenceschopnost – rozvinutý svět stále na špici.

4.9.2015
Automobilový průmysl: Trendy budoucnosti [nové okno]   [pdf, 473 kB]

Automobilový průmysl představuje v Česku jednoho z hlavních zaměstnavatelů v průmyslu; - Automotive ve světe a v EU - v Německu zaměstnává více jak 800 tisíc lidí; - Trendy v budoucnu - alternativní pohony, digitalizace výroby či carsharing.

6.8.2015 - 14:00
Neverending Story: Řecko [nové okno]   [pdf, 269 kB]

Jak šel čas s Řeckem ; - Hlavní body reforem přijatých Řeckem; - Turismus - jeho přímý podíl na HDP Řecka v roce 2014 představoval 7 %; - Makroekonomická situace; - Výroba v Řecku - téměř 80 % řeckého HDP se vyrábí ve službách.

7.7.2015
Doporučení EK: Snižte korupci [nové okno]   [pdf, 565 kB]

Doporučení Evropské komise pro členské státy EU; - Doporučení pro Českou republiku na období 2015-2016; - Ukazatele kvality veřejných institucí jsou v ČR pod unijním průměrem;

8.6.2015 - 13:00
Odstranění hranic digitálního světa EU [nové okno]   [pdf, 417 kB]

Tři pilíře a klíčová opatření pro vytvoření jednotného digitálního trhu; - Zboží a služby přes internet nejvíce objednávají obyvatelé Spojeného království; - Co je největším problémem při prodeji přes internet?; - Rychlé širokopásmové pokrytí - ČR v rámci EU na 21. místě.

11.5.2015 - 17:00
Digitální Evropa - nadvláda severu [nové okno]   [pdf, 466 kB]

Jednotný digitální trh - priorita Komise; - Index DESI 2015 - jak "digitální" jsou členské státy EU?; - Jaká část obyvatelstva EU ještě nikdy nepoužila internet?

9.4.2015 - 17:00
Energetická unie – bezpečnější Evropa? [nové okno]   [pdf, 552 kB]

Energetická závislost Evropské unie - 53,2 %; - Pět základních dimenzí energetické unie; - Energetický mix ve státech EU; - Požadavek na 10% propojení elektrických sítí - tohoto cíle ještě nedosáhlo 12 členských států EU.

5.3.2015 - 15:00
Podnikatelská přitažlivost zemí střední a východní Evropy [nové okno]   [pdf, 305 kB]

Makroekonomický vývoj; - Trh práce; - Dotace a investiční pobídky; - Daňové podmínky.

4.2.2015 - 18:00
Euro(zóna) ve světle kvantitativního uvolňování ECB a voleb v Řecku [nové okno]   [pdf, 357 kB]

Evropská centrální banka zahájila kvantitativní uvolňování; - Čemu má kvantitativní uvolňování vlastně pomoci?; - Řecké parlamentní volby vyhrála levicová strana Syriza; - Hlavní body programu strany Syriza; - Další možný vývoj v Řecku a eurozóně.

7.1.2015 - 17:00
Investiční balíček - aktivační impuls pro Evropu? [nové okno]   [pdf, 246 kB]

Nové investice pro Evropu; - Evropský fond pro strategické investice (EFSI); - Účinek multiplikačního efektu; - Seznam životaschopných projektů; - Tři hlavní kritéria výběru projektů.

5.12.2014
Inovační barometr Erste Corporate Banking 2014 [nové okno]   [pdf, 453 kB]

Celkové výsledky: nadvláda severských zemí; - Výsledky pro Českou republiku; - Vztah Inovačního barometru k nákladům práce; - Vztah Inovačního barometru k výkonnosti veřejné správy.

8.11.2014 - 01:00
Představení nové Evropské komise [nové okno]   [pdf, 515 kB]

Priority Evropské komise; - Novinky a změny v Evropské komisi; - Složení Evropské komise; - Rozdělení portfolií

3.10.2014
Dohoda o partnerství 2014-2020 [nové okno]   [pdf, 620 kB]

Tato analáza se zabývá Dohodou o partnerství 2014-2020, která je důležitým dokumentem o využití strukturálních a investičních fondů z evropských prostředků pro růst a zaměstnanost v období 2014–2020. Blíže jsou popsány tematické cíle z dohody o partnerství, jednotlivé operační programy a jejich prioritní osy.

13.8.2014 - 02:00
Procedura makroekonomických nerovnováh [nové okno]   [pdf, 353 kB]

- Evropská ekonomická governance a krize; - Zavedení procedury makroekonomických nerovnováh; - Sledované ukazatele a jejich vývoj: saldo běžného účtu platební bilance, jednotkové náklady práce, změna cen nemovitostí; - Průběh procedury makroekonomických nerovnováh; - Výsledky procedury makroekonomických nerovnováh.

15.7.2014 - 15:00
Doporučení Evropské komise 2014 [nové okno]   [pdf, 387 kB]

- Doporučení Evropské komise pro země EU pro rok 2014; - Konkrétní doporučení pro Českou republiku na období 2014-2015.

1.5.2014 - 02:00
Visegrádská čtyřka - 10 let členství v EU [nové okno]   [pdf, 805 kB]

- Země Visegrádské čtyřky (V4) jsou 10 let po vstupu do Evropské unie ekonomicky silnější a významnější; - Jejich průměrný roční růst HDP se zvýšil zhruba o 1 procentní bod díky členství v EU; - Tři ze čtyř zemí V4 (SK, PL, CZ) si výrazně polepšily v hodnocení kvality života, přičemž Česká republika dokonce předčila i Itálii a Spojené království; - Export těchto zemí roste třikrát rychleji než export zemí EU15; - Visegrádská skupina se stala nyní čtvrtým největším vývozcem EU28; - V budoucnu čeká všechny země Visegrádské skupiny stárnutí populace, což povede ke snížení počtu obyvatel produktivního věku.

11.4.2014 - 02:00
Kohezní politika 2014-2020 - nejvíce peněz do CEE [nové okno]   [pdf, 737 kB]

- Kohezní politika EU 2014-2020; - Vítězové a poražení vyjednávacího souboje o peníze z fondů EU; - Dopad fondů EU v období 2014-2020 na ekonomickou výkonnost; - Přehled čerpání dotací z fondů EU v zemích CEE v letech 2007-2013; - Poučení z let 2007-2013 a návrhy na zlepšení; - Preferované oblasti podpory z fondů EU v regionu CEE 2014-2020; - CEF - podpora dopravy, energie a telekomunikací v letech 2014-2020; - Horizont 2020 - podpora vědy a výzkumu

13.3.2014 - 01:00
Oblast klimatu a energie v Evropské unii [nové okno]   [pdf, 379 kB]

- Emise skleníkových plynů; - Podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie; - Energetická účinnost

12.2.2014 - 01:00
Význam evropského průmyslu [nové okno]   [pdf, 391 kB]

- Význam průmyslu v ekonomice EU a iniciativa Evropské komise na jeho podporu; - Sekundární sektor; - Průmysl (B-E); - Zpracovatelský průmysl

Počet stran: 4       1   2   3   4    Další

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 1.12.2015
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,030 = 0,00%
USD 25,548 - -0,04%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster