Zpět na Zprávy z banky

Společnost POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem v Płocku, společnost založená a existující podle práva Polské republiky, se zapsaným sídlem na adrese ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsaná v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860 (základní kapitál ve výši PLN 534.636.326,25, zcela splacen), daňové identifikační číslo (číslo NIP): 7740001454 (dále jen "Navrhovatel"), oznamuje dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií vydaných společností UNIPETROL, a.s. (dále jen "Unipetrol"), které jsou přijaté k obchodování na Pražské burze cenných papírů (dále jen "Nabídka"). Nabídka je činěna vlastníkům všech akcií vydaných společností Unipetrol. Navrhovatel pověřil Českou spořitelnu a.s., aby za Navrhovatele jednala v procesu akceptace Nabídky a při vypořádávání převodů akcií Unipetrol.

Podrobné podmínky Nabídky jsou uvedeny v následujícím dokumentu:

Dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií společnosti UNIPETROL, a.s.
Dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií společnosti UNIPETROL, a.s. (English version)

Stanovisko představenstva společnosti Unipetrol k Nabídce je uvedeno v následujícím dokumentu:

Stanovisko představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. k veřejnému návrhu
Stanovisko představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. k veřejnému návrhu (English version)

Související dokumenty:

Oznámení o přijetí návrhu na koupi akcií UNIPETROL
Oznámení o přijetí návrhu na koupi akcií UNIPETROL (English version)

Oznámení o odvolání návrhu na koupi akcií UNIPETROL
Oznámení o odvolání návrhu na koupi akcií UNIPETROL (English version)

Vzor plné moci
Vzor plné moci (English version)

Stručný popis postupu pro akcionáře

28. prosince 2017

Česká spořitelna