Už jen tři měsíce mají majitelé na vyzvednutí vkladů z anonymních vkladních knížek (tzv. vkladních knížek na doručitele), jejichž platnost skončila podle zákona o bankách na konci roku 2002. Po tomto datu banky již nesměly dále úročit ani vydávat nové anonymní vkladní knížky (AVK). Klienti si však mohli peníze vyzvednout až do konce roku 2012. My jsme se rozhodli vyjít klientům vstříc a nad rámec zákona jsme toto období prodloužili nejdříve o tři roky (do konce roku 2015) a později ještě o jeden rok, tedy do konce letošního roku.
 
Možnost získat peníze z AVK končí 31. prosince 2016. Vyzvednout si je můžete v kterékoli pobočce České spořitelny. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz a zmíněnou AVK.

Jak se liší vkladní knížka na jméno a anonymní vkladní knížka? 

Ve vkladní knížce na jméno, tedy v té, která nadále platí, je vepsán nebo natištěn, případně razítkem uveden text NA JMÉNO, dále je v ní jméno a příjmení klienta, adresa a datum narození, resp. rodné číslo. Pokud některý z uvedených údajů chybí - stačí i jediný z nich - nejde o vkladní knížku na jméno, ale o ANONYMNÍ vkladní knížku.

V současné chvíli evidujeme 2,5 milionů AVK, na kterých je uloženo celkem 1,89 mld. Kč. Na velké většině z nich je uložena částka nepřesahující 5 000 Kč, na některých dokonce méně než 50 Kč. Z celkového objemu vkladů na AVK ve výši 120 mld. Kč si klienti od roku 2002 vybrali více než 98 % prostředků.

Nevyzvednuté peníze převede Česká spořitelna do Nadace Depositum Bonum, kterou založila v roce 2013. Nadace se zaměřuje se na zlepšení úrovně vzdělání, zejména v technických a přírodních vědách. Za krátkou existenci se jí podařilo získat vysoký kredit u odborné veřejnosti (učitelů a vzdělávacích autorit). Více informací na www.nadacedb.cz.