Vážení klienti,
 
novela zákona o bankách přinesla letos některé změny v pojištění vkladů (zůstatků na účtu nebo třeba i vkladních knížkách). 
 
Peníze na vašem účtu (stejně jako všechny vklady na účtech soukromých klientů v ČR) jsou standardně pojištěny Fondem pojištění vkladů. To znamená, že pokud by se kterákoli banka dostala do obtíží, máte své peníze pojištěné Fondem pojištění vkladů, a to u každé banky do výše 100 tisíc EUR. Tato základní výše náhrad se tedy nemění.
 
Nově však můžete získat náhradu i nad limit 100 tisíc EUR v případě, kdy obdržíte na účet částku, a to maximálně tři měsíce před dnem, kdy nastal rozhodný den pro výplatu z Fondu pojištění vkladů. Připsaná částka musí pocházet z úhrady kupní ceny při prodeji nemovitosti, vypořádání společného jmění manželů, výplaty pojistného plnění, dědictví, odstupného při výpovědi, apod.
 
Zároveň se mění podmínky u pojištění vkladů měst a obcí. Nově mohou být pojištěny vklady měst a obcí, jejichž daňové příjmy nepřesáhnou částku 500 tisíc EUR a tuto skutečnost bance doloží.
 
Informace o systému pojištění vkladů obdržíte nově při založení depozitního produktu, na který se pojištění vztahuje. Informaci, zda se na účet pojištění vztahuje, najdete také na výpisu z účtu, případně společně s ročním vyúčtováním/přehledem. 
Podrobné informace k novinkám týkajícím se systému pojištění vkladů najdete na stránkách Fondu pojištění vkladů www.fpv.cz.
 
Informační přehled o pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici zde.
 
Česká spořitelna