Seznamte se s finalisty 2. ročníku Ceny Floccus Nadace České spořitelny a dejte hlas tomu nejlepšímu. Vítěz kategorie Cena veřejnosti České spořitelny získá kromě skleněné trofeje i 100 000 Kč. Hlasování probíhá od 7. do 21. ledna na stránkách nadace v sekci Finalisté 2016.

Jsme si dobře vědomi toho, jak málo se pomoc dobrým věcem cení. Kolik je za prací ve prospěch druhých dřiny, překonávání překážek a odvahy. Odvahy začít svět okolo sebe měnit a hlavně odvahy v tomto počínání vytrvat. Jsme přesvědčeni, že odvážní a výjimeční lidé mají být oceněni. Má se o nich vědět. I proto jsme vyhlásili už druhý ročník Ceny Floccus.

A proto ji také inzerujeme, ponoukáme vás všechny, abyste našli odvahu a pár minut času a zvolili vítěze kategorie Cena veřejnosti. Ve stejnou dobu probíhá také hlasování zaměstnanců České spořitelny o vítěze kategorie Cena zaměstnanců ČS. V kategoriích Cena pro organizace a Cena pro jednotlivce rozhoduje porota Ceny Floccus, slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 27. ledna na výročním setkání Nadace České spořitelny.

O Ceně Floccus

Ocenění uděluje již druhým rokem Nadace České spořitelny, a to v několika kategoriích. Primárně oceňujeme ty, kdo pomáhají ve stejných oblastech, jako nadace – podporují seniory, lidi s mentálním postižením nebo prevenci a léčbu drogové závislosti. S cenou je spojena také finanční odměna.

Symbolem Ceny Floccus jsou chomáče chmýří pampelišek (Floccus znamená v latině chomáč). Jsou křehké ale odolné zároveň. Jsou nesmírně životaschopné. Jsou zdánlivě prosté, ale mají v sobě kus krásy a síly. Zralé chmýří z chomáče květu pampelišky se odvážně pouští s větrem i stovky metrů daleko a rostlina se tak snadno šíří. Přesně to jsou vlastnosti, které se pojí k aktivitám, jež podnikají organizace a lidé na podporu spoluobčanům na okraji společnosti. Vlastnosti, které obdivujeme a oceňujeme.

Něžnou krásu chmýří pampelišek promítl do ocenění sklář Luboš Stejskal. Foto: Luděk Pravda