Našli jste doma starou anonymní vkladní knížku po babičce, jejíž platnost skončila podle zákona o bankách v roce 2012 a na na konci roku 2015 vypršela možnost si peníze vybrat? Nemusíte se bát, my vám totiž uložené prostředky vyplatíme i v roce 2016.

Vklady z anonymních vkladních knížek si můžete vybírat do odvolání, ačkoliv zákonem stanovená promlčecí lhůta skončila na konci roku 2012 a my jsme ji ještě prodloužili do konce roku 2015. Rozhodli jsme se ale vám vyjít vstříc i nadále a vklady vyplácet i v roce 2016.

Od roku 2012 jsou všechny nevyzvednuté vklady na anonymních vkladních knížkách majetkem správců těchto prostředků (tedy v našem případě České spořitelny). My jsme si dobře vědomi jejich původu a víme, že jsou výsledkem poctivého střádání lidí. Proto jsme se rozhodli věnovat všechny zbylé prostředky české společnosti prostřednictvím Nadace Depositum Bonum, kterou jsme založili. Zaměřuje se na zlepšení úrovně vzdělání, a to zejména v technických a přírodních vědách, a za krátkou existenci se jí podařilo získat vysoký kredit u odborné veřejnosti (učitelů a vzdělávacích autorit).

Z částky, kterou jsme do nadace nepřevedli, vznikla rezerva pro vás všechny, kteří si ještě přijdete vyzvednout vklady i po konci roku 2015, tedy po skončení tzv. prodloužené promlčecí lhůty.

Jak poznáte anonymní vkladní knížku?

Anonymní vkladní knížka, tzv. “na doručitele” (tj. není psána přímo na vaše jméno) je vkladní knížka vedená bez identifikačních údajů majitele. Tedy rozpoznat, zda máte v ruce vkladní knížku na doručitele nebo na jméno, není těžké. Ve vkladní knížce na jméno, tedy v té, která nadále platí, je vepsán nebo natištěn, případně razítkem uveden text NA JMÉNO, dále je v ní jméno a příjmení klienta, adresa a datum narození, resp. rodné číslo. Pokud některý z uvedených údajů chybí - stačí i jediný z nich - nejde o vkladní knížku na jméno, ale o vkladní knížku NA DORUČITELE.