Měření dopadu

Aby bylo vaše podnikání skutečně efektivní

Měření společenského dopadu dává smysl

 

1

Budete efektivnější

Organizace, které měří a řídí svůj společenský dopad, v něm dosahují lepších výsledků a vykazují vyšší míru efektivity fungování organizace.

2

Zvýšíte svůj vliv

Organizace, které mohou diskusi o přínosu svých činností opřít o výsledky měření dopadu, působí důvěryhodněji a přesvědčivěji. Posilují tak svůj vliv a důležitost směrem ke stakeholderům - ať jimi jsou zakladatelé a zřizovatelé organizace, poskytovatelé financování, sponzoři, média nebo partneři z veřejného sektoru.

3

Posílíte fundraising

Sledování a měření dopadu je stále důležitějším předpokladem pro efektivní fundraising. I očekávání na straně dárců, a to na straně soukromého i veřejného sektoru, neustále rostou. Proto organizace, které mají ucelený přístup k řízení svého společenského dopadu, dosahují výrazně lepších výsledků ve svém fundraisingu.

4

Zlepšíte svoje PR

Objektivní informace o činnosti a dopadech organizace mají pozitivní dopad také na interní a externí reporting, interní i externí komunikaci a PR.

5

Rozvinete své schopnosti

Sociální bankovnictví vám poskytne podporu v rozvoji vašich kompetencí souvisejících se sledováním, měřením a řízením podle dopadu.

Rady k měření společenského dopadu

Zajímá-li vás oblast měření a řízení dopadu více, existuje celá řada skvělých nástrojů, metod a zdrojů k dalšímu zkoumání. Vybíráme a doporučujeme některé z nich:

  • Řetězec dopadu (Impact Value Chain) a Social Reporting Standard: řetězec dopadu jako základní nástroj pro plánování a řízení společenského dopadu zasazený do širšího rámce.
  • A Practical Guide to Measuring and Managing Impact a Social Impact Navigator: přehled celkových přístupů k měření a řízení dopadu.
  • IRIS: globální, jednotný katalog indikátorů dopadu.
  • Rozcestník TRASI (Tools and Resources for Assessing Social Impact).
  • Základní pojmy pro přípravu a realizaci evaluace inovačního projektu MPSV.

Vzdělávání

Potřebujete poradit? Ozvěte se nám.