Cestovní pojištění k platebním kartám

Péče a podpora

Jak nahlásit pojistnou událost v zahraničí

Spojte se asistenční službou na +420 266 799 779. Dovoláte se do České republiky na nonstop linku asistenční společnosti Global Asistance, kde vám poradí, jak postupovat dále.

Jak nahlásit pojistnou událost po návratu do ČR

Telefonicky

Zavolejte na Zákaznickou linku Kooperativy 957 105 105.

E-mailem

Zašlete e-mail s vyplněným formulářem na adresu skody-mo@koop.cz.

Oznámení učiněné telefonicky nebo e-mailem musí být potvrzeno dodatečně vyplněním tiskopisu příslušného pro danou pojistnou událost.

Poštou

Vyplňte příslušný formulář a zašlete ho spolu s ostatními doklady na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a. s.,
Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634, 664 42 Modřice

Často se nás ptáte

Hlášení škody a další připravené podklady (lékařskou zprávu, účtenky, policejní protokol, seznam poškozených věcí, fotodokumentaci,…) doručte:

 • osobně na pobočku Kooperativy
 • poštou na adresu:

  Kooperativa pojišťovna, a. s.,
  Vienna Insurance Group
  Centrum zákaznické podpory
  Brněnská 634,
  664 42 Modřice
 • Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí (PDF),
 • lékařskou zprávu, pokud jste ji dostali,
 • originály faktur,
 • případně o potvrzení o úhradě z jiné pojišťovny.

Ano, když vás okradou nebo způsobíte větší škodu, zavolejte policii a sepište s nimi protokol. V protokolu uveďte, jak ke škodě došlo. Nemusíte podepsat protokol, kterému nerozumíte. Sepište seznam odcizených věcí.

Ano, variantu je možné kdykoli v průběhu pojištění změnit, nová varianta je platná následující den od provedení změny. Změnu lze provést i telefonicky na bezplatné lince 800 207 207.

Uvedené smluvní dokumenty najdete v brožurce cestovního pojištění, kterou jste dostal/a při sjednání pojištění. Ke stažení je k dispozici níže v dokumentech na stažení.

Kartička v případě pojistné události nepodmiňuje ošetření u lékaře či řešení jiné pojistné události. Kartička je vystavena hlavně kvůli kontaktům na asistenční službu k hlášení pojistné události přímo ze zahraničí. Kartička je ke stažení v dokumentech níže.

Pojištění kryje lékařské ošetření při neočekávaných akutních komplikacích do 10 týdnů před předpokládaným datem porodu vyjma rizikového těhotenství.

Ano, pojištění léčebných výloh se vztahuje i na škody na životě nebo zdraví, které byly způsobené v souvislosti s teroristickým činem vyjma zemí, kam státní orgány ČR nedoporučují cestovat z důvodu očekávaných teroristických útoků.

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás
×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout