Výhody

Výhody projektu záleží na zvolené verzi. Při Abecedě peněz se žáci naučí celou řadu dovedností, ať už se jejich podnikatelský plán podaří naplnit do puntíku nebo třeba s menšími zaškobrtnutími. Taková hra s parametry opravdového podnikání může v dětech probudit dřímajícího podnikatelského ducha a inspirovat je do budoucna.

Výhody pro žáky

Celý program ABECEDA PENĚZ podporuje všechny klíčové kompetence podle rámcového vzdělávacího programu: 

  • kompetenci k učení
  • kompetenci k řešení problémů
  • kompetenci komunikativní
  • kompetenci sociální a personální
  • kompetenci občanskou
  • kompetenci pracovní

Program posiluje sebevědomí a povzbuzuje děti, aby se projevily. A je to zábava!

Výhody pro učitele

Program ABECEDA PENĚZ pokrývá zážitkovou formou celý standard finanční gramotnosti pro první stupeň základní školy. Plní tak obsah finančního vzdělávání předepsaného MŠMT. Podnikatelské aspekty programu posilují schopnost žáků se v budoucnu uplatnit v pracovním životě. Poskytujeme metodickou podporu a partnerskou pomoc, která učitelům usnadní děti ABECEDOU PENĚZ i MINI ABECEDOU provést. Program je velmi flexibilní, můžete jej zařadit do různých výukových hodin (matematika, prvouka…) a vše zvládnout během několika týdnů.

Přečtěte si příběhy tříd, které se projektu zúčastnily.

Přihlaste se s vaší třídou do ABECEDY PENĚZ

Logo Česká spořitelna

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. 

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout