Věříme v principy otevřeného bankovnictví

Otevřeli jsme naše webové rozhraní (API) a umožňujeme běžným klientům i firemním partnerům, aby využívali mobilní a internetové aplikace třetích stran pro správu svých bankovních účtů nebo pro finanční a účetní transakce se svými zákazníky.

Otevřené bankovnictví nám zároveň umožňuje nabízet naše vlastní aplikace a služby, jako jsou Friends 24, Moje zdravé finance nebo George, jenž klientům umožňují získat okamžitý přehled o jejich výdajích, najít prostor pro úspory a brzy také přistupovat z aplikace George k účtům, které mají v jiných bankách.

Co jsou třetí strany a jak fungují?

Co jsou třetí strany a jak fungují?

Třetí strany jsou poskytovatelé internetových a mobilních aplikací.

Aplikace třetích stran lze propojit s bankovním účtem, respektive internetovým bankovnictvím klienta, má-li klient o využívání konkrétní aplikace zájem. Klient ovšem musí vždy dát třetí straně výslovný souhlas, že si je vědom toho, že aplikace tímto způsobem získá přístup k části jeho klientských dat (například zůstatek účtu, detail účtu, historie plateb, odeslání domácí platby...).

Co otevřené bankovnictví přináší klientům?

Co otevřené bankovnictví přináší klientům?

Nové možnosti a flexibilitu ve správě osobních financí.

Populárními aplikacemi třetích stran, které využívají běžní klienti, jsou například služby nabízející okamžitý přehled výdajů včetně vizuální kategorizace. Klient tak ve svém mobilu nebo na internetu okamžitě vidí, kolik v daném časovém období utratil za restaurace, dopravu nebo energie. Firemní klienti v rámci otevřeného bankovnictví ve stále větší míře využívají internetové rozhraní banky pro zjednodušení centralizovaného řízení firmy a získání aktuálních informací z banky.

Je otevřené bankovnictví bezpečné?

Je otevřené bankovnictví bezpečné?

Žádná třetí strana nemůže připojit svou aplikaci k účtu klienta, aniž by ji o to klient nejdříve sám nepožádal a neudělil ji zároveň výslovný souhlas s tím, že může přistupovat k jeho bankovním datům.

Tento souhlas musí být navíc každé tři měsíce klientem znovu potvrzen. Každá třetí strana, která bude chtít svou aplikaci připojit k účtu klienta, zároveň musí mít licenci České národní banky pro přístup k osobním bankovním údajům. Česká spořitelna navíc nad rámec zákona důsledně prověřuje třetí strany a v našem Samoobslužném portálu si klienti mohou ověřit, zda je konkrétní aplikace poskytována prověřenou třetí stranou.

Jak si připojím aplikaci třetí strany?

Jak si připojím aplikaci třetí strany?

Na stránce Aplikace najdete aktuální přehled všech aplikací, které můžete se svými účty v České spořitelně propojit.

Při propojování aplikace třetí strany se svými účty vás její aplikace přesměruje na propojovací stránku našeho internetového bankovnictví. V něm zadáte své přihlašovací údaje a odsouhlasíte, že se aplikace třetí strany může propojit s vašimi účty v České spořitelně. Nejedná se o přihlášení do internetového bankovnictví, ale o ověření, že jste to právě vy, kdo s vašimi účty aplikaci třetí strany propojuje. V portálu Správa třetích stran, do něhož se přihlásíte z internetového bankovnictví (Servis24, Business24, George) pak můžete spravovat jednotlivé aplikace, které máte se svým bankovním účtem propojené.