Na co se často ptáte

Do aplikace třetích stran si můžete přidat pouze platební účty, které jsou dostupné prostřednictvím internetu a jsou zahrnuté v produktové hierarchii z titulu PSD 2.

Aby vám přidání účtu správně fungovalo, je důležité mít vše správně nastavené. Nastavení se liší podle typu osoby (fyzická, fyzická osoba podnikající či právnická osoba).

Jste fyzická osoba (FO) nebo fyzická osoba podnikající (FOP)?

Pokud jste fyzická osoba podnikající, nejprve je nutné, aby aplikaci třetí strany schválil majitel účtu v záložce Přístup k firemním účtům.

  1. V aplikaci třetí strany zadáte do obrazovky České spořitelny své přihlašovací údaje pro vstup do internetového bankovnictví.
  2. Následně se vám nabídnou účty, u kterých jste vedený jako majitel. V případě FOP i ty, kde jste vedený jako disponent. 
  3. Potvrďte volbu účtu kliknutím na Povolit. Pokud se vám nějaký účet nezobrazuje, zkontrolujte svá disponentská oprávnění. Účet vám nepůjde přidat, pokud máte pouze pasivní práva na účet, který chcete přidat, např. do PISP*/CISP** platební aplikace nebo AISP*** aplikace, která ukazuje transakční historii. 

* Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu (zadávají platební příkaz za klienta).
** Vydavatel karetních platebních prostředků (mají licenci na výdej platebních karet, např. Tesco).
*** Poskytovatel služby informování o platebním účtu (získávají informace o zůstatku a transakční historii klienta).

Jste podnikatel (PO)?

Stačí mít aktivní BUSINESS 24 a povolené schvalování třetích stran.

  1. O povolení schvalování třetích stran může požádat statutární zástupce svého bankéře, se kterým podepíše dodatek ke smlouvě k BUSINESS 24. Ve smlouvě určí příslušnou zmocněnou osobu a udělí jí oprávnění k činnostem Schvalování třetích stran. 
  2. Zmocněná osoba poté může sama v BUSINESS 24 (v menu Nastavení/Nastavení uživatelů/Nastavení práv uživatelů – Činnosti – Schvalování třetích stran) nastavit oprávnění pro jednotlivé disponenty k používání třetích stran. V případě nastavení společného jednání zmocněných osob požadavek spadne do administrativního úložiště a bude čekat na přípodpis.

Do aplikace Správa třetích stran se dostanete ze svého internetového bankovnictví BUSINESS 24 v části Nastavení/Správa třetích stran.

  • Zmocněná osoba poté schválí vybranou aplikaci třetí strany ve Správě třetích stran (zde se neuplatňuje společné jednání zmocněných osob). 
  • Disponent poté může v aplikaci třetí strany připojit požadovaný účet. Vybere, že chce připojit ČS, zadá přihlašovací údaje do BUSINESS 24 a poté zvolí požadované účty. 

Pokud se vám nějaký účet nezobrazuje, zkontrolujte svá disponentská oprávnění. Účet vám nepůjde přidat, pokud máte pouze pasivní práva na účet, který chcete přidat, např. do PISP*/CISP** platební aplikace nebo AISP*** aplikace, která ukazuje transakční historii.

* Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu (zadávají platební příkaz za klienta).
** Vydavatel karetních platebních prostředků (mají licenci na výdej platebních karet, např. Tesco).
*** Poskytovatel služby informování o platebním účtu (získávají informace o zůstatku a transakční historii klienta).