Nadace České spořitelny

Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací u nás. Její hlavní účel je vytvářet prostor pro šíření systémových inovací ve vzdělávání a sociálním podnikání vedoucích ke zdravé společnosti, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život.

Vzdělávací programy

V Nadaci České spořitelny dlouhodobě usilujeme o udržitelné zlepšování vzdělávacího systému v České republice. Misí Nadace je, aby se každé dítě, na každé škole v České republice učilo naplno a s radostí, aby získávalo dovednosti a schopnosti nutné pro plnohodnotný život v 21. století. Aby se rodiče nemuseli složitě rozhodovat, na jakou školu své dítě přihlásit, protože ta nejlepší škola bude jednoduše ta, kterou mají nejblíže v místě bydliště.

V roce 2018 Nadace České spořitelny podpořila organizace působící v oblasti vzdělávání celkovou částkou:

33 730 000 Kč.

Akcelerační programy

Chceme, aby byly české neziskovky stabilní, svébytné a schopné reagovat na společenské potřeby v měnícím se světě. Organizacím, které usilují o řešení současných společenských problémů, pomáháme k finanční nezávislosti a stabilitě.

V roce 2018 Nadace České spořitelny rozdělila v rámci rozvoje podnikavosti občanského sektoru celkem:

8 853 000 Kč.

Kam dál:    Abeceda peněz   |  Dobrý soused  |  Sportujeme se spořkou   |  Kultura   |  Stopy ČS