S penězi je větší zábava!

Věříme, že je důležité vést lidi, firmy a instituce k prosperitě. Jsme první banka, která se stará o finanční zdraví svých klientů. Chceme, aby lidé chápali souvislosti svých finančních aktivit a dokázali se dobře rozhodovat, proto začínáme u těch nejmenších.

Abeceda peněz

Co to je

Programem Abeceda peněz uvádíme žáky základních škol do světa financí a necháváme je okusit "dospěláckou" odpovědnost. Naplno jsme projekt spustili od školního roku 2017/2018, během jediného roku se do něj zapojilo více než sto tříd, děti si vydělaly více než 1,5 mil. Kč na splnění svých snů. Projekt je akreditován MŠMT a oceněn Cenou Zlaté koruny za společenskou odpovědnost. Více na www.abecedapenez.cz

Jak projekt funguje

Děti se během cca dvou měsíců zábavnou formou naučí, jak vybudovat vlastní firmu, jak se pracuje s financemi, jak se vyrábí a prodává a co všechno může ovlivnit konečný zisk. S Abecedou peněz zažijí svá mnohá poprvé. A jen díky vlastnímu úsilí a pílí si vydělají peníze ke splnění snu celé třídy. Po celou dobu je provázejí naši zaměstnanci, kteří jim radí na cestě k úspěchu.

Co je jeho cílem

Prostřednictvím projektu Abeceda peněz chceme zásadně zvýšit finanční gramotnost společnosti, zejména mladé generace. Usilujeme o to, aby finanční vzdělávání bylo pevnou součástí osnov základního školství. Projektem navíc dáváme dětem šanci, aby si vydělaly vlastní pílí na své sny. Propojujeme také naše pobočky, které dětem k závěrečným jarmarkům propůjčujeme, se školami a místní komunitou.

Další projekty

Poradna při finanční tísni

Pomocné lano nabízíme těm, kteří se dostali do finanční tísně. A aby se do ní nemuseli dostat, dlouhodobě podporujeme vzdělávání finanční gramotnosti. Poradna při finanční tísni je nestátní, obecně prospěšná nezisková organizace na poskytování profesionální pomoci lidem v oblasti spravování financí a lidem ve finanční krizi. Vznikla v roce 2007 a Česká spořitelna, spolu se Sdružením českých spotřebitelů, byly jejími prvními zakladateli. Za dobu působení pomohla poradna více než 103 tisícům lidí. Společně jsme také v roce 2018 připravili seriál Pravidla zdravé půjčky.

Jak se točí peníze

Interaktivní putovní výstavu si užilo v plzeňském prostoru DEPO2015 od října 2017 do dubna 2018 více než 12 tisíc návštěvníků. Výstava nejen žákům základních škol ukázala funkci a roli peněz v moderní společnosti a nenásilným způsobem je vedla k poznání, že hospodařit s penězi je potřeba zodpovědně. Tento multimediální projekt vznikl z podnětu Skupiny Erste a je součástí programu Erste Financial Life Park; do Čech jsme jej přivezli již podruhé. S výstavou pro žáky základních škol byla spojená online detektivní soutěž ze světa financí. Hráči se mezi sebou utkali o červnový víkend plný zážitků - o víkend v Bruselu a Antverpách s ambasadorem výstavy Kovym.

Finanční svoboda

V letech 2013 až 2018 jsme podporovali deskovou hru Finanční svoboda, která je určena žákům od 8. tříd základních škol a jejich učitelům. Během hry prožijí žáci 30 let života a naučí se, jak správně hospodařit s penězi. Současně se banka snažila předat pedagogům vyučujícím finanční gramotnost unikátní a osvědčené know-how, aby měli jednoduchý vzor pro využití metodických pomůcek k výuce studentů i bez následující účasti externích lektorů. Díky nám se do výuky zapojilo více než tři sta škol a tisíce žáků.

Tajuplná cesta

V roce 2016 jsme se společně s Brunem vydali na Tajuplnou cestu po Londýně. Čekala na nás řada nástrah, zábavy a zároveň nové znalosti finanční gramotnosti. Tajuplná cesta přiblížila online formou finanční svět téměř 9000 hráčů. Při propagaci hry jsme se rozhodli dospívající generaci zaujmout netradičním způsobem. Oslovili jsme předního českého youtubera Vidraila a nechali mu volnou ruku, aby natočil video o financích.

Školní atlasy Dnešní finanční svět

Školní atlasy „Dnešní finanční svět“ jsou unikátní kombinací tradiční tiskoviny a moderní digitální verze. Jsou určeny pro výuku v základních školách, víceletých gymnáziích i na středních školách a vycházejí vstříc poptávce po výukových materiálech na podporu finanční gramotnosti. Školní atlasy „Dnešní finanční svět“ kladou důraz na mezipředmětové vazby a pokrývají základní témata moderního vzdělání. Atlasy lze objednávat na těchto stránkách.

Darování s Melindou

Dva roky a čtvrt jsme pilotovali jednoduchý a moderní způsob, jak přispívat těm, kteří potřebují pomoc. Učili jsme tak naše klienty pravidelně přispívat na dobrou věc. Prostřednictvím Melindy naši klienti věnovali více než milion korun na šedesátku projektů různých neziskovek. Dnes mohou využívat portál Nadace VIA Darujme.cz.

Kam dále

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout